วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

611. Chronic tophaceous gout with renal impairment / management

ชาย 58 ปี ตรวจพบดังนี้, Lab เป็นดังนี้ จะให้การดูแลรักษาอย่างไรดี (ตอนนี้ไม่มีข้ออักเสบ)

Chronic tophaceous gout อาจจะได้ประโยชน์จากการสลายของปุ่มโทฟัสจากการให้ allopurinol ในระยะยาวซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนที่ขนาดของปุ่มโทฟัสจะเริ่มลดลง ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตปกติขนาดยาเริ่มต้นของ allopurinol ไม่ควรเกิน 300 mg ต่อวัน ระดับของกรดยูริกในซีรั่มสามารถบ่งชี้ถึงความต้องการขนาดยาต่อไปได้ ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเชื่อว่าขนาดยา allopurinol ที่ปรับตาม creatinine clearance จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด allopurinol hypersensitivity syndrome ได้
การปรับขนาดยาตามระดับการทำงานของไต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น