วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

571. Pregnanacy with atrial septal defect

หญิง 22 ปี ตั้งครรภ์ มีปัญหา tachycardia ตรวจ TFT ปกติ echo (color flow) พบดังนี้ วินิจฉัยอะไร มีความเสี่ยงระดับใด จะให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อดีครับ
Atrial septal defect จะเห็น Flow วิ่งข้าม atrial septum จาก LA to RA การเกิด flow สีแดง [ในที่นี้ออกไปทางสีส้ม] เพราะใน view นี้ flow ของเลือดจะพุ่งเข้าหา echo transducer และก็ยังไม่มี Eisenmenger's Complex เพราะจากการตรวจไม่พบ flow สีน้ำเงินวิ่งย้อนกลับจาก RA มา LA ส่วนความเสี่ยงของการตั้งครรถ์ จัดเป็นความเสี่ยงต่ำ
การดูแลรักษา 
NYHA Classification I, II รับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อ
-มีภาวะแทรกซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงของ functional class
-อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์
-ก่อนคลอด 1-2 สัปดาห์
ระหว่างคลอด
-รักษาทั่วไป
-ระวัง heart failure หรือการดำเนินโรคที่เพิ่มขึ้น
-สังเกตอาการเตือน
-ให้คลอดทางช่องคลอด
-ระวังการเจ็บครรภ์คลอดในระยะที่ 2 ควรช่วยคลอดด้วยforceps, vacuum
มีรายละเอียดอีกมากอ่านตาม Link นะครับ....

ภาพจาก Web

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น