วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

598. Neurofibromas

ชาย 77 ปีตรวจพบตุ่มก้อนดังนี้ มีมาตั้งแต่เด็ก คิดถึงอะไรดีครับ


พบมี neurofibromas จำนวนมากที่หน้าท้องและหลังซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัย neurofibromatosis type 1

1 ความคิดเห็น: