วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

615. Compartment syndrome/measurement pressure

ถ้าสงสัยการมี Compartment syndrome นอกจากประวัติและตรวจร่างกาย จะใช้วิธีการวัดเบื้องต้นเพื่อยืนยันการวินิจฉัยได้อย่างไร

ถ้าไม่มีเครื่องมือเฉพาะอาจใช้เครื่องวัดความดันโลหิตต่อและวัดความดัน ถ้าความดันสูงกว่า 30 mmHg พิจารณา fasciotomy ถ้าอยู่ระหว่าง 10 -30 mmHg พิจารณาโดยใช้อาการทางคลินิกประกอบเพื่อการรักษา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น