วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

612. Antipsychotic with urinary retention and obstructive uropathy

ชาย 38 ปี รับประทานยาจิตเวชอยู่ ปัสสาวะเล็ดมามากกว่า 1 เดือน PE: พบ fully of urinary bladder, U/S พบดังนี้  ใครจะช่วยให้ความเห็นบ้างครับ

Anticholinergic activity จากยา antipsychotic มักทำให้เกิด urinary retention เมื่อมีปริมาณปัสสาวะหรือความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงจะมีปัสาวะเล็ดออกมา เมื่ออัลตร้าซาวด์จะพบการมีภาวะอุดตันทางเดินปัสสาวะ (Severe hydronephrosis ของไตทั้งสองข้าง) โอกาสจะมีสาเหตุจากกระเพาะปัสสาวะลงไปจะมากกว่าที่จะเป็นจากการอุดตันของท่อไตทั้งสองข้างพร้อมๆกัน และเมื่อฟิล์ม KUB ไม่พบว่ามีนิ่วที่ทึบรังสีจึงช่วยสนับสนุนภาวะข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น