วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

570. Early Alzheimer's disease

Early Alzheimer's disease
Clinical practice              NEJM    June10, 2010

โรค Alzheimer จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป การแสดงออกใช้เวลาเป็นปีโดยเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยจนถึงการสูญเสียการรับรู้อย่างรุนแรง ช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของโรค คือช่วงที่มีการเสียการรับรู้เล็กน้อย ซึ่งก็มักจะเป็นสิ่งที่แสดงออกเริ่มแรกของโรคนี้
การดำเนินของโรคจะมีการดำเนินไปเรื่อยๆ และสุดท้ายจะสูญเสียการรับรู้ทางด้านจิตใจความสามารถทางกายและจะเสียชีวิตในที่สุด อาจพบมีการคงตัวของโรคได้บ้าง โดยพบว่าการรับรู้คงที่เป็นเวลาเป็นเวลา 1-2 ปี แต่ในที่สุดก็จะมีการดำเนินของโรคต่อหลังจากนั้น พยาธิสภาพที่พบมากที่สุดของโรค Alzheimer คือการพบว่ามี extracellular beta-amyloid protein ในลักษณะเป็นปื้นหนากระจายในเซลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการสะสมของ hyperphosphorylated tau protein ในรูปแบบของ neurofibrillary tangles ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะสอดคล้องกับ Clinical Dementia Rating (CDR) scale โดยแบ่งความรุนแรงตามระดับคะแนนดังภาพด้านล่าง

ติดตามอ่านต่อ: http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/23/2194

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น