วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

554. Dietary therapy in hypertension

Dietary therapy in hypertension
Clinical therapeutics     NEJM    June3, 2010

สามหลักการใหญ่ของอาหารในการช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง คือรูปแบบอาหารที่มีประโยชน์ทำให้สุขภาพแข็งแรง, มีการลดโซเดียมและเป็นอาหารที่ลดไขมันสะสมในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อพยาธิสรีระวิทยาในหลายๆจุดของการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง JNC7 แนะนำการบำบัดด้วยอาหาร การออกกำลัง การดื่มอัลกอฮอล์ในระดับปานกลาง (แต่ในไทยคงไม่แนะนำให้ดื่มสุรา) แล้วระดับความดันโลหิตยังไม่ต่ำกว่า 140/90 mmHg (หรือ130/80 mm Hg ในผู้ป่วย DM หรือผู้ป่วย HT ที่มี CRF ) ก็ควรเพิ่มยาในการรักษา แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาก็ไม่สามารถมาแทนการบำบัดด้วยอาหารแต่ควรใช้ควบคู่กัน ซึ่ง DASH diet มีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้ร่วมกับ ARB  การลดโซเดี่ยมมีประสิทธิภาพสูงในผู้สูงอายุที่รับประทานยาและในผู้ซึ่งใช้ยาหลายตัวแล้วยังไม่ได้ผล

บทความนี้กล่าวครอบคลุมในเนื้อหาของ

-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
-Pathophysiology and Effect of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse Effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

ติดตามอ่านต่อ http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/22/2102

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น