วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

566. EKG lead reversal

EKG ของผู้ป่วยหญิง 30 ปี ถามว่าติด lead ใดผิด ด้วยเหตุผลอะไร
Click ทีรูปภาพเพื่อขยายขนาด

เป็นการติด Lead แขนขวาซ้ายสลับกัน
จะสังเกตว่า P, QRS, T หัวกลับใน Lead I และหัวตั้งใน aVR โดยที่มี R progression ปกติใน chest lead ซึ่งบ่งว่าไม่ใช่ dextrocardia ใน dextrocardia สามารถพบ P, QRS, T ใน Lead I, aVR เหมือนติด Lead แขนซ้าย/ขวาสลับกัน แต่จะมี R regression ใน chest หรือ V lead ร่วมด้วย
วิธีสังเกตที่เร็วกว่านั้น คือ เกือบทุกกรณี (รวมทั้ง dextrocardia) จะพบ polarity ของ QRS ใน Lead I และ V6 เหมือนกัน (คือ ถ้าเป็นบวกก็จะเป็นบวกทั้งคู่ หรือถ้าจะเป็นลบก็จะเป็นลบทั้งคู่) ในกรณีที่ Polarity ของ Lead I และ V6 ไม่ไปด้วยกัน ให้นึกว่าเป็น ECG ของการติดสาย lead สลับแขน (มีข้อยกเว้นเพียงส่วนน้อย เช่น ventricular tachycardia หรือ RVH บางราย
                                      หลังจากติด Lead ถูกต้องจะพบดังนี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น