วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

585. Recent advances in neuroblastoma

Recent advances in neuroblastoma
Review article    medical progression   NEJM June10, 2010

Neuroblastoma เป็นเนื้องอกเซลต้นกำเนิดตัวอ่อนของระบบประสาทส่วนกลาง หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเซลที่มีต้นกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมบูรณ์ของเซลที่มาจากเนื้อเยื่อ neural-crest โรคนี้มักเกิดในเด็กๆ อายุเฉลี่ยประมาณ 17 เดือน ถ้าดูในรายละเอียดพบว่ากำเนิดมาจากเนื้อเยื่อของระบบประสาทซิมพาเธติก  ซึ่งปกติมักอยู่ที่ adrenal medulla หรือ paraspinal ganglia, โดยจะเกิดเป็นก้อนที่คอ อก ท้อง และในเชิงกราน อาการจะมีหลากหลายตั้งแต่เป็นก้อนที่ไม่มีอาการจนกระทั่งทำให้เกิดอาการบริเวณก้อนหรือเป็นลักษณะการแพร่กระจาย หรือมีอาการทั้งสองอย่าง อัตราการเกิด 10.2 ต่อหนึ่งล้านคนของเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในช่วง 1 ปีแรกของอายุ

บทความนี้กล่าวครอบคลุมในเนื้อหาของ
-Genetic Causes
-Defining Patient Subgroups
-Treatment
-Refractory High-Risk Neuroblastoma
-Development of New Drugs and Future Directions
-Source Information
อ่านต่อ: http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/23/2202

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น