วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

550. Preoperative evaluation in liver disease

ชาย 54 ปี Underlying cirrhosis จะต้องถอนฟัน, ผล lab เป็นดังนี้ จะต้องให้การเตรียมก่อนทำฟันเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
ถ้าเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 /mm3 หรือสงสัย Platelet dysfunction อาจต้องทำ bleeding time เพิ่ม ส่วน PT และ INR ที่ prolong ควรทำให้กลับมาใกล้เคียงปกติ เช่นในกรณีโรคตับและไม่ด่วนที่จะต้องถอนฟันอาจให้วิตามินเคเสริมก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น