วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

594. จะประเมินระดับในการควบคุมโรคหืดได้อย่างไร?

จะประเมินระดับในการควบคุมโรคหืดได้อย่างไร?

จะแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 3 กลุ่มดังตาราง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น