วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

582. Paraaortic lymphadenopathy in human immunodeficiency virus infection

หญิง 30 ปี.Human immunodeficiency virus infectionไข้มากกว่า 2 สัปดาห์ ตรวจร่างกายไม่พบสาเหตุไข้ U/S abdomen พบดังนี้ จะคิดถึงอะไรดีครับ ( CD4 5 เดือนก่อน = 130 cells/cu.mm)

U/S พบมี multiple paraaortic lymphadenopathy
ขอเสริมเพิ่มเติมจากความเห็นที่ส่งมาครับ
มีการศึกษาพบว่า Abdominal TB in human immunodeficiency virus infection: The commonest ultrasound findings were ascites, para-aortic lymphadenopathy (over 1 cm in size), and hepatomegaly ดังนั้น TB ก็คงคิดถึงมาก ส่วน OIs อื่นๆ ก็เป็นไปได้

Progress case: ต่อมาผู้ป่วยมีท้องเสียหลายวัน เก็บ stool AFB: positive 3+

1 ความคิดเห็น:

 1. ต้องแบ่งเป็น Localized or Generalized Lymphadenopathy แล้ว มาดู systemic sign

  >>>ถ้าคิดว่าเป็น [Generalized LN+Systemic sign or CD4 < 200] โดยมีสมมติฐานว่าเกิดจากเชื้อเดียว เช่น TB ให้ทำ Biopsy LN ที่ตำแหน่งอื่น ๆ เช่น คอ หรืออาจจะหาโดยอ้อม แบบไม่ Biopsy เช่น Sputum AFB, Stool AFB, Bone marrow for AFB ส่วนถ้าได้ LN มา คงต้องดู Histology ว่า Infection or CA +ย้อมหาเชื้อ เช่น TB,Histoplasma, Crypto, Toxo ทั้งนี้ถ้าสงสัย TB ก็คือว่าต้องผ่านการให้ ATB มาก่อนแล้วโดยที่อาการคนไข้ไม่ตอบสนอง

  >>>ถ้า Localized LN ก็ทำ Biopsy แบบ Open or FNA ดู Cytology และคงต้องดู Histology ว่า Infection or CA +ย้อมหาเชื้อ เช่น TB,Histoplasma, Crypto, Toxo +/- indirect แบบใช้ serology ด้วยถ้า LN นั้นไม่ให้คำตอบ

  Case นี้ขอเดา
  TB [MTC or NTM]
  Lymphoma
  Histoplasma
  other OIs or Other CAncers

  ตอบลบ