วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

599. Methotrexate oral mucositis

หญิง 65 ปี Psoriasis หลังเพิ่มขนาดยา Methotrexate มีการปวดออกร้อนมีแผลในปาก ตรวจพบในปากเป็นดังนี้ (ลูกศรแดง) เทียบกับข้างปกติ วินิจฉัยอะไร จะให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อ

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยๆ ได้แก่ ulcerative stomatitis, leukopenia, nausea และ abdominal distress. อื่นๆที่พบบ่อยได้แก่  malaise, undue fatigue, chills and fever, dizziness and decreased resistance to infection
วิธีการรักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการแพ้คือการหยุดยา methotrexate และรักษาเหมือนการแพ้ยาทั่วไปคือ ให้ยาต้านการแพ้ และอาจให้ corticosteroids ร่วมด้วยถ้ามีอาการรุนแรง  ส่วน Folic acid สามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้ เพราะส่วนใหญ่ของผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารจะเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ methotrexate (Type A)

อ่านเพิ่ม: http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=10769&gid=1

http://www.drugs.com/sfx/methotrexate-side-effects.html

1 ความคิดเห็น:

  1. R/o MTx induced Stomatitis
    -ให้ Folic supplement อย่างน้อยที่สุด 1 mg/day
    -พิจารณา ปรับลดขนาดยา MTX หรือปรับลด schedule การให้ยาตามสมควร
    -F/u Clinical ดู respond หากสงสัย Infection

    ตอบลบ