วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

564.จะมีแนวทางในการป้องกันติดต่อของเชื้อ HIV จากมารดาสู่บุตรในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างไร

มีแนวทางในการป้องกันติดต่อของเชื้อ HIV จากมารดาสู่บุตรในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างไร

หลักการ
-การให้ยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์ และขณะคลอด
-การให้ยาแก่มารดา เพื่อลดปริมาณไวรัสในเลือด และสารคัดหลั่งของมารดา เพื่อยับยั้งการติดเชื้อที่รก เพื่อให้ปริมาณยาผ่านเข้าสู่ทารก ได้เพียงพอที่จะป้องกันการสัมผัสเชื้อ ของทารก
-การให้ยาแก่ทารก เพื่อให้มีปริมาณยาในกระแสเลือดของทารก ที่เพียงพอที่จะป้องกันการสัมผัสเชื้อจากมารดา
-ระยะคลอด ลดการสัมผัสต่อเชื้อ HIV ในระยะคลอด โดย การคลอดโดยไม่ให้ถุงน้ำคร่ำแตก นานเกิน 4 ชั่วโมง ไม่ใช้ Forceps หรือ Vacuum ในการช่วยคลอด การผ่าตัดคลอด Elective caesarean section
-ระยะหลังคลอด งดเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

แนวทางการดำเนินงานการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ประเทศไทย (2549)

-หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกคนที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อไป จะได้รับยาต้านไวรัส โดย
1. เริ่มกินยา AZT เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เช้า เย็น ครั้งละ 300 มิลลิกรัม จนเจ็บท้องคลอด
2. เมื่อเริ่มเจ็บท้องคลอด กิน NVP 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด พร้อมกับ AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม 1 เม็ด และกินยา AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัมต่อไป ทุก 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด
3. หลังคลอด กินยา AZT ขนาด 100 มิลลิกรัม 2 เม็ด เช้า-เย็น และ 3TC ขนาด 150 มิลลิกรัม 1 เม็ดเช้า-เย็น เป็นเวลา 7 วัน เพื่อลกการดื้อยา NVP
 -กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจ CD4 ในระยะตั้งครรภ์ และ CD4<200 หรือมีอาการของโรคเอดส์ จะได้รับยาต้านไวรัส สูตร 3 ตัว ดังนี้
1. เริ่มรับยาตั้งแต่อายุครรภ์ 14 สัปดาห์ โดยกินยา AZT ขนาด 200 มก. + 3TC ขนาด 150 มก. + NVP ขนาด 200 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น จนคลอด
2. หลังคลอด ต้องได้รับยาต้านไวรัส AZT ขนาด 200 มก. + 3TC ขนาด 150 มก. + NVP ขนาด 200 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น ต่อ
-ทารกทุกคนที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี
1. เมื่อสามารถรับของเหลวได้ ให้ยาเนวิราพีนชนิดน้ำขนาด 6 มิลลิกรัม 1 ครั้ง (หากน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ให้ 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม)
2. จะได้รับยาต้านไวรัส AZT ชนิดน้ำ โดยเริ่มกินทันทีหลังคลอด ขนาด 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมงติดต่อกัน 1 สัปดาห์ หากในระหว่าตั้งครรภ์และระยะคลอด แม่ได้กินยาต้านไวรัสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
3. จะได้รับยาต้านไวรัส AZT ชนิดน้ำโดยเริ่มกินทันทีหลังคลอด ขนาด 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก 6 ชั่วโมง กินติดต่อกัน 6 สัปดาห์ หากในระยะตั้งครรภ์และในระยะคลอด แม่ได้กินยาต้านไวรัสไม่ครบ 4 สัปดาห์
-ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี จะได้รับนมผสมสำหรับเลี้ยงดูทารกจนครบ 12 เดือน แทนการเลี้ยงด้วยนมแม่
-สำหรับหญิงหลังคลอดและสามี (กรณีที่หญิงหลังคลอดยินดีเปิดเผยผลเลือดตนเองแก่สามี) จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม และจะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา หากมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส
-สำหรับเด็กจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม หากพบว่ามีการติดเชื้อ เอชไอวี จะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา

Ref: http://hpc9.anamai.moph.go.th/aids/htm/train/071149/policyaids%20.ppt
http://pha.narak.com/topic.php?No=08853


หมายเหตุ: ตอนนี้มีแนวทางออกมาใหม่ของปี 2553 ขอให้ติดตามอ่านและใช้ของล่าสุด จากลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ
http://phimaimedicine.blogspot.com/2011/02/1001-2553.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น