วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

619. หญิง 63 ปีมาด้วยไข้ แต่ CXR พบดังนี้ สงสัยอะไรครับ

หญิง 63 ปีมาด้วยไข้ แต่ CXR พบดังนี้ สงสัยอะไรครับ
DDx.  Eventration of the diaphragm,  Mass, Liver herniation
กำลัง W/U แล้วจะ progress อีกครั้งครับ

Progress case 15-7-53: ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ ผลตอบกลับบอกว่ามี elevated diaphragm ไม่ต้องW/U เพิ่มครับ

1 ความคิดเห็น: