วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

597. EKG lead reversals

EKG ของหญิง 61 ปี ถามว่ามีการติด lead ใดสลับกัน ด้วยเหตุผลใด?
Click ที่รูปเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
EKG ที่ติดถูกต้องเป็นแบบรูปข้างล่างนี้ ถามผู้ช่วยที่ติดให้บอกว่า lead ที่สลับคือติดสลับแขนกับขาของทั้งสองข้าง  
ถ้าติดสลับดังที่กล่าวมา (Arm-foot switches lead)  จะพบ  very small or 'far field' signal in leads II or III.

เพิ่มเติม:
การสลับลีดที่พบบ่อย
-Left-right arm reversals lead to a negative complex in lead I with a negative P wave in lead I. They are one of the most common causes of right axis deviation on the ECG!
-Arm-foot switches lead to a very small or 'far field' signal in leads II or III.
-Chest lead reversals lead to inappropriate R wave progression (increase-decrease-increase) and are often easily recognized.

การสลับลีดที่พบไม่บ่อย
-right leg and right arm:
diminished signal in lead II
-right and left arm electrodes:
reversal of leads II and III
reversal of leads aVR and aVL
-left arm and left leg:
reversal of leads I and II
reversal of leads aVR and aVF
inversion of lead III
-right arm and left leg:
inversion of leads I, II and III
reversal of leads aVR and aVF

Ref: http://en.ecgpedia.org/wiki/Technical_Problems

1 ความคิดเห็น:

 1. -Lead I,aVL,V6 เป็น positive deflection แสดงว่าติด lead ที่แขนซ้ายถูกต้อง ดังนั้น Lead ที่สลับกันน่าจะขาซ้ายกับแขนขวา
  -มี R wave progression แสดงว่าไม่น่าใช่ Dextrocardia
  -ถ้าคิดว่าคนนี้ axis normal คือ axis มีทิศทางเดียวกันกับ Laed II
  การติด lead ผิด จะให้ผลดังนี้
  >>>EKG ปกติ บันทึก Lead aVF มีทิศทางจากหัวใจไปขาซ้าย ถ้า lead ขาซ้ายไปอยู่แขนขวา EKG จะบันทึกทิศทางจากหัวใจไปแขนขวาแทนซึ่งสวนทางกับ สมมติฐานที่ให้ Axis ของคนนี้ normal แต่แรก ทำให้ P wave + QRS complex
  เกิดเป็น negative deflection และอธิบายแบบเดียวกันกับที่พบใน EKG แผ่นนี้ตรง Lead II, III

  ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า ?

  ตอบลบ