วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

562. Atrial flutter

หญิง 70 ปี หญิง 70 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เหนื่อย อ่อนเพลีย EKG เป็นดังนี้ วินิจฉัยอะไร ต้องให้การดูแลรักษาอย่างไร

ลักษณะเข้าได้กับ Atrial flutter

The ECG features of atrial flutter are:
1) An atrial rate between 250-350 bpm
2) A saw-tooth appearance (F waves) is seen in leads II, III, aVF and V1. Variable degrees of AV block is seen (2:1 being more common).

การรักษา
จุดมุ่งหมายของการรักษาคือเพื่อควบคุมอัตราเร็วของหัวใจห้องล่าง(control ventricular rate) รวมทั้งให้กลับเป็น sinus rhythm และป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตลดลง เจ็บอกจากการขาดหัวใจเลือด หรือมี congestive heart failure รุนแรง จะให้การรักษาโดย synchronized cardioversion ถ้าผู้ป่วยอาการไม่มากสามารถให้การรักษาด้วยยาก่อนได้ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนำให้ทำ cardioversion เป็นการรักษาในเบื้องแรก
อัตราเร็วสามารถควบคุมได้ด้วยยา diltiazem, verapamil, digitalis หรือ beta-blocking agents ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือ Verapamil และ beta-blockers สามารถกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นช้า และ congestive heart failure ส่วน digitalis ต้องระวังการเกิดพิษจากยาดังกล่าว
เมื่อสามารถควบคุมอัตราเร็วได้แล้ว ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนมาใช้ type I antiarrhythmic agent เช่น quinidine หรือ procainamide เพื่อ conversion และถ้าใช้ยาไม่ได้ผลต่อไปก็คือการใช้ electrical conversion
ส่วนการป้องกันภาวะ embolism จะคล้ายกับ Atrial fibrillation
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=52
http://www.medvarsity.com/vmu1.2/dmr/dmrdata/courses/EM/cardiac/ECGCourse/Module%202/ecg_tutorial/ecg_outline/Lesson5/supra.html
http://www.patient.co.uk/doctor/Atrial-Flutter.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7/6/53 20:46

    EKG : atrail flutter
    ให้การดูแลเหมือน AF comment by pam

    ตอบลบ