วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

591. Pseudohypercalcemia with hyperalbuminemia secondary to dehydration

ชาย 25 ปี ทำงานตากแดดทั้งวันมาด้วยเกร็งทั่วร่างกาย ผลตรวจเลือดบางส่วนเป็นดังนี้ จะอธิบายได้อย่างไร
ภาวะ Dehydration สามารถทำให้เกิด hyperalbuminemia ได้และ การมี hypercalcemia นี้เป็นภาวะ pseudohypercalcemia  เนื่องจากประมาณ  50% ของแคลเซี่ยม เกาะอยู่กับโปรตีน ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในร่างกายก็จะมีผลต่อแคลเซี่ยมในเลือด โดยมีสูตรการคิดดังนี้
-Corrected [Ca] = Total [Ca] + (0.8 × [4.5 − albumin level]) หรือ
-Corrected Calcium = (0.8 * (Normal Albumin - Pt's Albumin)) + Serum Ca
ดังนั้นในผู้ป่วยจึงมี Corrected [Ca] = 10.18 mg/dl
แต่ถ้าคิดค่าปกติของ albumin เป็น 4 จะคำนวณได้  Corrected [Ca] = 9.78 mg/dl
ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะขาดน้ำต่อมาอีก 2 วันพบว่าค่าทั้งสองกลับมาปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น