วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

581.มีหลักหรือแนวทางในการให้ Tetanus toxoid และ tetanus antitoxin อย่างไร

Tetanus toxoid (TT)
การฉีดวัคซีนชุดแรก (primary immunization)
สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักมาก่อน ให้ฉีดเข้าในกล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มล. รวม 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1-2 เดือน จากนั้นฉีดอีก 1 ครั้ง ด้วยขนาดเดียวกัน 6-12 เดือน หลังจากฉีดเข็มที่ 2
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในผู้ที่มีบาดแผล
ก. สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีด tetanus toxoid อย่างเดียวหรือรวมกับวัคซีนอื่นมาครบชุดแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีก
ข. ถ้าเคยได้รับการฉีด tetanus toxoid อย่างเดียว หรือรวมกับวัคซีนอื่นมาครบชุดแล้วตั้งแต่ระยะเวลาหลังเข็มสุดท้าย 5 ปีขึ้นไปให้ฉีดกระตุ้น 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียว
ค. สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีด tetanus toxoid ไม่ครบชุด หรือไม่เคยฉีดมาเลยหรือไม่ทราบว่าเคยฉีดมาก่อนหรือไม่ ให้ฉีด tetanus toxoid 1 ชุด ตามข้อ (1) และหากบาดแผลฉกรรจ์ให้ฉีด antitoxin ให้ด้วย
การฉีดกระตุ้น (reinforcing dose หรือ booster dose )
ให้ฉีดครั้งละ 0.5 มล. ทุก ๆ 10 ปี เพื่อคงระดับภูมิต้านทานโรคตลอดไป

                                                                      TIG, TAT
ทั้ง tetanus immunoglobulin (จากคน) และ tetanus antitoxin (จากม้า) เป็นการให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคจัดเป็น passive immunization Tetanus antitoxin (TAT) มีราคาถูกกว่า Tetanus Immunoglobulin (TIG) แต่ half life สั้นกว่า และทำให้เกิดhypersensitivity และ serum sickness ได้ Tetanus antitoxin เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้จากเลือดของม้าที่ถูกกระตุ้นด้วยทอกซินหรือทอกซอยด์ของเชื้อบาดทะยัก

และก่อนใช้ TAT ควรทดสอบการแพ้ โดยทำ skin test และเตรียม epinephrine 1:1000 ให้พร้อมในกรณีเกิดการแพ้รุนแรง
ข้อบ่งชี้
Passive, transient protection against tetanus in any person that may be contaminated with tetanus spores when: (1) patient's personal history of immunization with tetanus toxoid is unknown or uncertain, (2) person received less than 2 prior doses of tetanus toxoid, or (3) person received 2 prior doses of tetanus toxoid, but delay of more than 24 h occurred between time of injury and initiation of tetanus prophylaxis.

ยังมีรายละเอียดอีกมากติดตามต่อ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_bio/Gen_Know/detail_news.asp?num=117
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=753&gid=1
http://drugnote.wikispaces.com/Tetanus+antitoxin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น