วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

587. Heel spur (calcaneal spur )

หญิง 56 ปีมีแผลเรื้อรังที่เท้าขวา จึงส่งฟิล์มแต่พบดังนี้ บริเวณลูกศรชี้คืออะไร จะให้การรักษาอย่างไร
Heel spur (calcaneal spur )
ในผู้ป่วยที่เป็น plantar fasciitis พบว่าประมาณ 70% จะมี  heel spur
ปัจจัยเสี่ยง: พบมากในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สัมพันธ์กับ osteoarthritis, rheumatoid arthritis, poor circulation of the blood  รวมทั้ง degenerative diseases โดยผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเป็นเท่าๆกัน
Ref: http://orthopedics.about.com/cs/generalinfo2/a/heelspur.htm
http://www.healthscout.com/ency/68/224/main.html

1 ความคิดเห็น:

 1. heel spur
  plantar fasciitis
  Rx
  -Stretching the calf muscles and the plantar fascia in the morning.
  -Ice after activity
  -Tape
  -Rest
  -Arch Support
  -Losing weight if overweight women

  ตอบลบ