วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

565. ECG changes in electrolyte imbalance

EKG กับความผิดปกติของ Electrolyte มีอะไรได้บ้าง
Hypocalcemia
- Prolonged ST and QT intervals
Hypercalcemia
- shortened ST segment
- widened T wave
Hypokalemia
- ST depression
- shallow, flat, inverted T wave
- Prominent U wave
Hyperkalemia
- Tall, peaked T waves
- Flat P waves
- widened QRS complex
- Prolonged PR interval
Hypomagnesemia
- Tall T waves
- Depressed ST segment
Hypermagnesemia
- Prolonged PR interval
- widened QRS complexes

http://allnurses.com/nclex-discussion-forum/how-remember-ecg-288960.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น