วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

555. Hepatitis B carriers with new acute hepatitis

หญิง 26 ปี มาด้วยไข้และมีตาตัวเหลือง, Mark icteric sclera, Liver just palpable and mild tender
Lab เป็นดังนี้
LFT: SGOT 2,137, SGPT 2,844, ALP 123, ALB 3.8, TB 8.7, DB 7.0
Anti HCV: negative, HBsAg: positive, AntiHBc(IgM): negative, AntiHBc(IgG): positive
จะแปลผลว่าอย่างไรดีครับ

ขอขอบคุณทุกๆ ความเห็นครับ

Clinical + Lab มีโอกาสเป็น Acute viral hepatitis ได้ เมื่อมาดูผล Hepatitis profile ซึ่งเข้าได้กับ Persistent hepatitis B carriers  เหตุผลที่ไม่สนับสนุนการมี New acute  hepatitis B เพราะ AntiHBc(IgM) ไม่ขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยเป็น Persistent hepatitis B carriers แล้วมี viral hepatitis ชนิดอื่น เช่น HAV, HDV และ HEV ส่วน HCV คิดถึงน้อยเพราะ Anti HCV เป็นลบ และอีกอย่างก็อาจเป็น Chronic hepatitis B แล้วมี  flare up ส่วนที่คิดถึงน้อยกว่าคือ Acute hepatitis จากยา สารพิษหรือ Toxic ischemic liver (โดยที่ผู้ป่วยเป็น Persistent hepatitis B carriers)

http://pathmicro.med.sc.edu/virol/hepatitis-disease2.htm
http://www.hon.ch/Library/Theme/HepB/virology.html

2 ความคิดเห็น:

 1. อาการและ Lab เหมือน Acute viral hepatitis ถ้าจะแยก Type virus คงต้องส่ง IgM anti-HAV เพิ่มเติมจากที่ได้ส่งไปแล้วข้างบน และก็ยังมี Virus ตัวอื่นอีกเช่น HDV HEV

  คนไข้คนนี้น่าจะมี Chronic HBV infection อยู่เดิม แล้วมี Acute viral hepatitis ตัวอื่น

  หรือไม่ก็เป็นโรคอื่นไปเลย เช่น Toxic ischemic liver

  ตอบลบ
 2. kyoshiro4/6/53 21:38

  hepatitis A ก็เป็นได้แต่ถ้าไข้สูงคงแปลกๆ
  hepatitis B แบบ chronic flare ที่ไม่มี IgM ก็น่าคิดถึง
  hepatitis D super infection ก็น่าสนใจ

  ตอบลบ