วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

620. Polychromasia

หญิง 57 ปี มีปัญหาเรื่องซีด PBS เป็นดังนี้ ลูกศรที่ชี้คือ มีความหมายว่าอย่างไร


Polychromasia
เป็นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนระยะสุดท้ายที่
ติดทั้งสีด่างและสีกรด เนื่องจากมีฮีโมโกลบิน
และ RNA เหลืออยู่ ย้อมสี Wright ติดสีแดง
ปนน้ำเงิน เซลล์มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือด-
แดงปกติ ถ้าย้อมติดสี supravital จะติด
reticulum ของเรติคูโลไซต์ คนปกติพบได้
ประมาณ 1-2 % polychromasia จะสัมพันธ์
กับจำนวนเรติคูโลไซต์
พบ polychromasia สูงใน hemolytic anemia นอกจากนั้นยังพบในภาวะ bleeding, การพยายามแก้ไขภาวะขาด iron, folate หรือ B12

เพิ่มเติม: -Reticulocytes คือเซลล์เดียวกับ polychromasia ซึ่งย้อมโดย Wright ,s stain
-Reticulocytes ( คือระยะถัดจาก Orthochromatic normoblast ) โดย Red cell ถูกม้ามจับเอานิวเคลียสออกไป แต่ยังมี RNA เหลืออยู่มากใน cytoplasm เมื่อย้อมด้วย vital stain ( เช่น New methylene blue, methylene blue, Brilliant blue ) จะทำให้เห็น RNA ชัดขึ้น ลักษณะเป็นเส้นบางๆ มีจุดเข้มบนเส้นเป็นระยะ


http://www.medtech.mahidol.ac.th/mtthai/eLearning/AutomateReport/Page2.html
 http://www.dent.cmu.ac.th/thai/surg/student_CAI/text/Laboratory_test.pdf
http://www.vajira.ac.th/lab/DATA/Education/demon%20clinical%20pathology%201/Normal%20and%20Abnormal%20RBC.pdf

1 ความคิดเห็น: