วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

568. Anticoagulant with intramuscular injection

ผู้ป่วย Valvular heart disease with AF รับประทาน Warfarin ถูกสุนัขกัด จำเป็นจะต้องฉีด tetanus toxoid ต้องทำอย่างไรบ้าง

ไม่แนะนำให้ฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ซึ่งถ้าจำเป็นต้องฉีดจะต้องฉีดที่ upper extremities เพื่อให้สามารถสังเกตุภาวะการมีเลือดออกได้ง่าย สามารถทำการกดห้ามเลือดด้วยมือหรือใช้การผูกห้ามเลือดได้ง่าย
ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกรุนแรง การใช้วิตามินเคจะไม่ได้ผลเนื่องจากยาออกฤทธิ์ได้ช้า ต้องให้ fresh frozen plasma หรือ prothrombin complex concentrate หรือ recombinant factor VIIa เพื่อทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น