วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

560. Multiple rhythm in EKG

EKG ของผู้ป่วยหญิง อายุ 66 ปี rhythm ของ EKG นี้คือ

จาก EKG ถ้าดูใน lead 2 ที่ run ยาว พบมี Sinus rhythm, PVC และ Pacemaker rhythm [ผู้ป่วยใส่ Pacemaker] ดังภาพ 

ตัวอย่าง Pacemaker rhythm 
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น