วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

608. Atrioventricular node reentrant tachycardia (AVNRT)

หญิง 58 ปี รู้สึกเหนื่อยเหนื่อย ใจสั่น, PE: tachycardia, no murmur  Dx? ด้วยเหตุผลใด?
Click ทีภาพเพื่อขยายขนาด

เรื่อง SVT ถือเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากโดยเฉพาะการแยกชนิด
ในที่นี้แยกก่อนว่าเป็นในกลุ่ม SVT ตามเกณฑ์การวินิจฉัยในตาราง
ซึ้งเหมือนจะไม่เห็น P wave (โดยเฉพาะ retrograde P wave ใน lead 2 เพราะเป็นตัวที่จะช่วยวินิจฉัยชนิดหรือกลไกการเกิด SVT)
เกณฑ์การวินิจฉัย AVNRT (Typical หรือ slow fast AVNRT)
1.Regular rate
2. rate 139-210 /min
3. P wave ถ้าซ่อนใน QRS จะมองไม่เห็น ที่เกิดก่อนหรือหลัง QRS พบน้อยมาก ถ้าเห็นจะหัวกลับใน lead 2 [retrograde P wave ]
4. ถ้าเห็น P wave P'R interval จะยาวกว่า RP'
5. PR interval จะน้อยกว่า 0.12 s.
หลังได้ยา Adenosine iv  F/U EKG เป็นดังนี้
ส่วน AVRT เกิดจาก entry ผ่าน conduction pathway ปกติ และ accesory pathway ร่วมกันเป็นวงจร จึงเป็นวงจรที่ใหญ่ จึงต้องใช้เวลาที่กระแสไฟฟ้าจะย้อนไป deporalize atria ทำให้เห็น retrograde P wave เกิดตามหลัง QRS ได้ชัด ไม่ซ่อนใน QRS ซึ่งชนิดที่พบบ่อยได้แก่ orthodromic AVRT และ antidromic AVRT
เกณฑ์การวินิจฉัย orthodromic AVRT
1.Regular rate
2. rate 140-240 /min
3. Retrograde P wave ตามหลัง QRS
4.RP สั้นกว่า PR
5. QRS น้อยกว่า 0.12 s.
ส่วน antidromic AVRT จะต่างจาก orthodromic AVRT แค่ตรงที่ QRS จะกว้างกว่า 0.12 s.

เพิ่มเติม: SVT เป็นคำรวมๆ ที่แยกเป็นได้หลายชนิด ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยได้ตามในตารางนี่ ส่วน Paroxysmal SVT จะช่วยบอกว่า เป็น SVT ที่เริ่มและสิ้นสุดทันทีทันใด ไม่ใช่การที่ค่อยๆ เร่งจังหวะขึ้นหรือลดจังหวะลง


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3wHrvrkrQJYJ:www.thaicpr.com/index.php%3Fq%3Dnode/19+Supraventricular+tachycardia&cd=11&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น