วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

553. Hb E trait VS Hb E trait

สามีภรรยามีผล Hb typing เป็นแบบนี้ ใครจะช่วยประเมินความเสี่ยงของบุตร

                                                  ผล Hb typing มารดา
ผล Hb typing บิดา

อยู่ในกลุ่มของ Beta-thalassemia syndromes [สาย Beta]

Hb E trait มี genotype คือ βE/β

เมื่อนำมาประเมินความเสี่ยงจะพบว่ามีโอกาสปกติ 25%(วงกลมสีเขียว), โอกาสเป็น  Hb E trait 50% (วงกลมสีเหลือง) และโอกาสเป็น Homozygous Hb E 25%(วงกลมสีส้ม) ซึ่งทั้งหมดไม่ถือว่าเป็นโรคและความรุนแรงจะน้อย


เพิ่มเติม:
-Hb E trait  = Hb EA (E=25-35%) ระดับอีโมโกลบินปกติ เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก (MCV ต่ำ) หรือขนาดปกติ
-Homozygous Hb E = Hb E (E=80-100%)  จะมีอาการโลหิตจางเล็กน้อย

2 ความคิดเห็น:

 1. ็Hb Typing ช่วยวินิจฉัยได้ดีใน Thalassemia สาย beta และ Hb H หรือพวก CS

  สามีภรรยาคู่นี้เป็น Heterozygous E ทั้งคู่ บุตรไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Thalassemia สาย beta เลย

  บุตรมีโอกาสเป็น เหมือนพ่อแม่ คือ Heterozygous E 50 %
  Homozygous E 50 % --> ไม่ใช่โรค ไม่มีอาการ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23/11/54 16:10

  ขอบคุณคะทำให้สามรถอธิบายให้ผ๔ป่วยได้ชัดเจนขึ้น

  ตอบลบ