วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

606. Hepatitis C with normal transaminase enzyme

ชาย 37 ปี ตรวจเพื่อเข้าทำงานแต่พบดังนี้ จะต้องให้การรักษาหรือไม่อย่างไร ( ตรวจร่างกายปกติ)
Anti HCV positive ร่วมกับ HCV viral load สูงมาก = มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซึจริง โดยในผู้ป่วยที่มีค่า SGPT (ALT) ปกติ การตัดสินใจเริ่มทำการรักษาควรขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคตับโดยประเมินพยาธิสภาพของตับโดยการทำ liver biopsy ควรให้การรักษาถ้าพยาธิสภาพตับมี fibrosis = F2 หรือ F1 แต่มีการอักเสบของตับปานกลางหรือรุนแรง การรักษาผู้ป่วยที่มีระดับ ALT ปกติ ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป
เพิ่มเติม: บางครั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังอาจจะมีการขึ้นลงของ transaminase enzyme ได้ อาจต้องใช้การติดตามตรวจดูเป็นช่วงๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น