วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

600. Myelodysplastic syndrome with AML/suspect

ชาย 77 ปี ปีประวัติม้ามโต ซีด เกล็ดเลือดต่ำเรื้อรัง วันนี้ตรวจพบดังนี้ (ผู้ป่วยอ่อนเพลียเล็กน้อย) จะคิดถึงอะไร ให้การรักษาอย่างไรต่อครับ?


WBC 35,000 cells/cumm

การที่ผู้ป่วยมีประวัติม้ามโตซีดและเกล็ดเลือดต่ำเดิมทำให้นึกถึงกลุ่มของ  Myelodysplastic syndrome (MDS) รองลงมาคือ Chronic myeloid leukemia (CML) แต่ใน CML ส่วนใหญ่น่าจะมีเม็ดเลือดขาวมากกว่าแสน และการมีเกล็ดเลือดต่ำพบได้น้อยรวมทั้ง MDS มักเกิดในผู้ที่อายุมากกว่าเมื่อเทียบกับ CML
จาก CBC + PBS พบลักษณะที่น่าจะเป็น myeloblast ในเลือดซึ่งสูงมากกว่า 30% จึงทำให้คิดถึง acute myeloid leukemia ได้
ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวเพื่อไปตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อที่ รพศ.

ภาพเปรียบเทียบ Blast ชนิดต่างๆ
เพิ่มเติม: MDSสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia)ได้มากถึง 30% ของผู้ป่วย

Ref: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Myelodysplastic_syndrome#Signs_and_symptoms
http://en.wikipedia.org/wiki/Myelodysplastic_syndrome
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hPT1iknx70wJ:www.eldercarethailand.com/content/view/622/29/+Myelodysplastic+syndrome&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น:

  1. --NF1 develop both benign and malignant tumors at increased frequency throughout life
    --R/o Myeloproliferative disorders e.g. CML>>MDS
    --Refer Bone marrow biopsy+aspiration

    ตอบลบ