วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

584. Limited form of scleroderma

หญิง 46 ปี ตึงบริเวณมือสองข้างประมาณ 1 ปี ตรวจพบดังนี้ คิดถึงอะไรครับ?


การวินิจฉัย Systemic Sclerosis (Scleroderma)
Major criterion:
-Proximal diffuse (truncal) sclerosis (skin tightness, thickening, non-pitting induration)
Minor criteria:
-Sclerodactyly (only fingers and/or toes)
-Digital pitting scars or loss of substance of the digital finger pads (pulp loss)
-Bilateral basilar pulmonary fibrosis
                  การวินิจฉัยใช้ 1 major criteria หรือ 2 minor criteria

โดย 2 กลุ่มย่อยที่พบบ่อยได้แก่ diffuse cutaneous พบได้ประมาณ 35 % และ limited cutaneous พบได้ประมาณ 60 % (ที่เหลือจะเป็นชนิดย่อยๆ สามารถศึกษาเพิ่มได้จากอ้างอิง) โดยสามารถแยกกันได้ตามตารางด้านล่าง
ดังนั้นเป็น limited form of scleroderma โดยพบว่านิ้วมือมีลักษณะตึง แข็งขึ้น ดูบวม ซึงเป็นลักษณะของ sclerodactyly และพบมี digital pitting scar [มี 2 minor criteria]

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_scleroderma.htm
http://www.aafp.org/afp/2008/1015/p961.html

1 ความคิดเห็น: