วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

602. Rhabdomyolysis

หญิง 49 ปี ปวดเมื่อยตึงตามร่างกายมา 4-5 วัน ไม่ไข้, PE: Not pale, No jaundice, HL:WNL, Abd: not tender, no organomegaly, Limb: no arthritis and no tender point, สีปัสสาวะและผลตรวจเลือดเป็นดังนี้ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไรครับ
Rhabdomyolysis
จะพบมีการทำลายกล้ามเนื้อลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้มีการรั่วของโปรตีน (myoglobin) เข้าไปในปัสสาวะ ในปัสสาวะอาจจะพบเป็นสีแดงหรือสีน้ำปลาได้ การวินิจฉัยประวัติการตรวจร่างที่เข้าได้และใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่ามีเอนไซม์จากกล้ามเนื้อที่สูงขึ้นได้แก่ creatine phosphokinase (CPK), SGOT, SGPT และ LDH ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนของไตโดยเฉพาะการเกิดไตวายเฉียบพลันได้เนื่องมาจาการที่โปรตีนจากกล้ามเนื้อไปอุดตันในหน่วยกรองของไต นอกจากนั้นที่ต้องระวังได้แก่การมีภาวะ compartment syndrome ของบริเวณกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ การรักษาคือหยุดสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบต่อกล้ามเนื้อ การให้สารน้ำ (rehydration), แก้ไขสมดุลเกลือแร่ที่อาจผิดปกติโดยเฉพาะ Hyperkalemia, Hyperphosphatemia

เพิ่มเติม: Rhabdomyo = sketetal muscle
Lysis = rapid breakdown

1 ความคิดเห็น:

 1. Rhabdomyolysis caused? หา causes เช่น Alcohol,ยา simvas, สมุนไพร, สารพิษ, Infection, E'lyte, Endocrine, ชัก, Heat stroke, neuroleptics, metabolic and Mitochondrial myopathy, Early vascular occlusion

  Rx.
  -Rx causes
  -isotonic saline infusion keep urine output > 100 ml/hr อาจมากถึง 200 ml/hr
  -monitor Ca Po4 K Cr and anticipate ARF
  -Alkalinize urine keep pH of urine > 6.5
  -ถ้ายังไม่ได้ Diuresis พิจารณา Furosemide or manitol
  -Dialysis ตาม indication

  ตอบลบ