วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

567. Iron deficiency anemia/PBS

ชาย 32 ปี มาด้วยไข้ 3 วัน แต่พบมีภาวะซีด ไม่มีตับม้ามโต, CBC, PBS เป็นอย่างนี้ คิดถึงสาเหตุจากอะไรมากที่สุด
Click ที่รูปภาพเพื่อขยายขนาด

คิดถึง Iron deficiency anemia : ให้สังเกตลักษณะ hypochromic microcytic คือเม็ดเลือดแดงตัวเล็กและติดสีจางมี central pallor กว้าง นอกจากนั้นยังพบเม็ดเลือดแดงขนาดแตกต่างกันและมีลักษณะผิดปกติเรียกว่ามี aniso-poikeilocytosis แต่ลักษณะนี้พบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และพบมี MCV, MCH และ MCHC ต่ำ มีRDW เพิ่มขึ้น จึงช่วยสนับสนุนภาวะ iron deficiency anemia
จากการตรวจร่างกาย ได้ทำ PR พบว่ามี melena ส่วนเรื่องไข้คิดว่าน่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น