วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

593. จะประเมินระดับความรุนแรงของโรคหืดได้อย่าง?

จะประเมินระดับความรุนแรงของโรคหืดได้อย่าง?

 จะอาศัยอาการทางคลินิก การตรวจสมรรถภาพของปอด เพื่อประเมินความรุนแรงและเป็นแนวทางในการให้การรักษา (จะได้ผลถูกต้องในคนที่ยังไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน)
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น