วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

590. Gouty arthritis of mid-tarsal joints/suspect

ชาย 45 ปี ปวดบวมหลังเท้าซ้ายมา 1 วัน ไม่มีไข้ ไม่ได้รับบาดเจ็บมาก่อน, PE: mild arthritis ตรงลูกศรชี้ คิดถึงอะไรมากที่สุด ด้วยเหตุผลใด?

ข้อที่มักมีการอักเสบบ่อยๆ ของเก๊าส์ได้แก่
-First Metatarsophalangeal joint of great toe (most common)
     Known as Podagra
     Affected in 50% of first gout attacks
-Mid-tarsal joints
-Ankle joints
-Knee joints

และพบว่าผู้ป่วยพบมี uric acid 10.6 mg/dl ซึ่งมี sensitivity 92%, specific91% ในการวินิจฉัยเก๊าส์

และอาการเป็นภายใน 1 วัน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นคงคิดถึง Gouty arthritis เป็นอันดับต้นๆ

ที่มาของ Ref: http://www.fpnotebook.com/Rheum/Joint/GtyArthrts.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น