วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

577. Thalassemia peripheral blood smear

เด็กชาย 6 ปีมาด้วยท้องเสีย ตรวจพบมีภาวะซีด ตับโตเล็กน้อย ม้ามคลำไม่ได้ CBC, PBS เป็นดังนี้ ใครจะช่วยอ่าน PBS และ ให้การวินิจฉัยเบื้องต้น


อาจจพบมีลักษณะ hypochromic-microcytic ได้บ้างแต่ไม่เด่นเหมือน iron deficiency anemia  แต่จะมีลักษณะ hemolysis คือเห็น spherocyte และ polychromasia รวมทั้งมีลักษณะ aniso-poikielocytosis เด่นมาก โดยพบมีทั้ง target cell, fragment RBC, ovaocyte, schistocyte, keratocyte
ผล Hbtyping พบว่าเป็น CS EF Bart's


1 ความคิดเห็น:

 1. ็Hypochromic Microcytic anemia
  Anisocytosis
  Poikylocytosis
  Target cell 2+ - 3+
  Few Microspherocyte

  R/o Thalassemia Disease
  Ix ส่ง Hb Typing ถ้าอายุมากกว่า 18 เดือน

  ตอบลบ