วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

596. จะสามารถเปรียบเทียบขนาดของ Inhaled corticosteroid ได้อย่างไร?

จะสามารถเปรียบเทียบขนาดของ Inhaled corticosteroid ได้อย่างไร?

ตารางเปรียบเทียบขนาดต่างๆ ของยา Inhaled corticosteroid ของยาแต่ละชนิด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น