วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

588. Nicotine addiction

Review articles             
NEJM   June17, 2010

บุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่เกิดจาก มะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งโรคปอด การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบหายใจและการติดเชื้ออื่นๆ กระดูกพรุน และผลข้างเคียงภายหลังการผ่าตัด ทำให้แผลหายช้า รวมทั้งแผลในกระเพาะอาหารและสำใส้ เบาหวาน นิโคตินออกฤทธิ์ต่อตัวรับ nicotinic cholinergic กระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาท ทำให้เกิดการติดทางด้านจิตใจ เมื่อมีการใช้ซ้ำๆ จะเกิดการดื้อต่อยาและเกิดผลอีกหลายอย่างจากสารนิโคติน  การลดการใช้ก็จะก่อให้เกิดอาการจากการติดทางด้านร่างกาย (อาการขาดยาจากการไม่ได้รับนิโคติน)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้รับอิทธิพลจากการควบคุมแบบย้อนกลับของสารนิโคติน และปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาวะที่ทำให้คิดถึงบุหรี่ เพื่อนที่สูบ ภาวะเครียด การโฆษณา ระดับของสารนิโคตินในร่างกายมีความสัมพันธ์กับระดับสารนิโคตินที่ได้จากบุหรี่ โดยถูกควบคุมด้วยอัตราเมตาโบลิซึมของสารนิโคติน ซึ่งเกิดขึ้นในตับโดยส่วนใหญ่อาศัยเอนไซม์ CYP2A6 ส่วนปัจจัยอื่นที่เข้ามามีผลได้แก่ เพศ กรรมพันธุ์ และความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ

บทความนี้กล่าวครอบคลุมในหัวข้อของ
-Brain Mechanisms
-Nicotinic Acetylcholine Receptors
-Nicotine and Neurotransmitter Release
-Monamine Oxidase
-Neuroadaptation
-Clinical Aspects of Nicotine Addiction
-Psychoactive Effects of Nicotine
-Conditioned Behavior
-The Tobacco Addiction Cycle
-Genetics of Nicotine Addiction
-Vulnerability to Addiction
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อ: http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/24/2295

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น