วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

589. Spironolactone/ potassium sparing diuretic

Spironolactone เป็น potassium sparing diuretic ตัวหนึ่ง มีข้อบ่งชี้อะไรบ้าง ข้อบ่งชี้ดังกล่าวมีขนาดยาที่ใช้เป็นอย่างไร
น้องสนส่งความเห็นมาได้ละเอียดแยกเป็นหัวข้อจึงขออนุญาตนำมาเป็นเฉลยนะครับ และขอเสริมอีกเล็กน้อย
ข้อบ่งชี้
-ในลักษณะการบวมที่เกิดจาก salt and water retention โดยที่ผ่าน RAAS mechanism เช่น Cirrhosis, nephrotic syndrome, CHF
ขนาดยา
---Oedema; 100 - 400 mg/day based on response
---Hepatic cirrhosis w/ ascites and oedema ;100 mg/day, up to 400 mg/day based on response.
---HTN As monotherapy: 25-50 mg/day, up to 100 mg/day if needed.
---Severe CHF W/ ACE inhibitor and loop diuretic: Initial: 12.5-25 mg/day, up to 50 mg/day after 8 wk. มักใช้ไม่เกิน 50 mg ใน CHF
---Diuretic-induced hypokalaemia 25-100 mg/day.
---Hirsutism 50-200 mg/day

ในHeart failure ถ้ามีปัญหาโรคไตแนะนำลดขนาดดังนี้
-Clcr 31-50 mL/minute: Decrease initial dose to 12.5 mg once daily
-Clcr <30 mL/minute: Not recommended

Monitoring Parameters
-Blood pressure, serum electrolytes (potassium, sodium), renal function, I & O ratios and daily weight throughout therapy
-HF: Potassium levels and renal function should be checked in 3 days and 1 week after initiation or increase in dose, then every 2-4 weeks for 3 months, then quarterly for a year, then every 6 months thereafter.

http://www.merck.com/mmpe/lexicomp/spironolactone.html

3 ความคิดเห็น:

 1. ข้อบ่งชี้
  -ในลักษณะการบวมที่เกิดจาก salt and water retention โดยที่ผ่าน RAAS mechanism เช่น Cirrhosis, nephrotic syndrome, CHF

  ขนาดยา
  ---Oedema; 100 - 400 mg/day based on response
  ---Hepatic cirrhosis w/ ascites and oedema ;100 mg/day, up to 400 mg/day based on response.
  ---HTN As monotherapy: 25-50 mg/day, up to 100 mg/day if needed.
  ---Severe CHF W/ ACE inhibitor and loop diuretic: Initial: 12.5-25 mg/day, up to 50 mg/day after 8 wk. มักใช้ไม่เกิน 50 mg ใน CHF
  ---Diuretic-induced hypokalaemia 25-100 mg/day.
  ---Hirsutism 50-200 mg/day.

  ตอบลบ
 2. +1 เรปบนๆๆ

  ตอบลบ