วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

607. Chronic osteomyelitis/Plain film

 ชาย 64 ปี มีแผลเรื้อรังที่เท้า Film X-ray พบดังนี้  Dx?, Mx?
คิดถึง Chronic osteomyelitis

ภาพจากฟิลม์พบมี Focal bone destruction and bone loss
การรักษา: ส่งเพาะเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อ ให้ยานาน 4-6 สัปดาห์ อาจต้องผ่าตัดเอากระดูกที่ติดเชื้อออก ตัดชิ้นเนื้อของแผลที่ตายระบายหนอง ทำแผลต่อเนื่อง
ภาพรังสีของ Chronic osteomyelitis
Sequestrum and involucrum formation เป็นลักษณะเฉพาะของ osteomyelitis จะพบจากภาพรังสี เมื่อมีการติดเชื้อเรื้อรังนานกว่า 6 สัปดาห์ โดยเห็น sclerotic bone change และมี bone destruction ลักษณะขรุขระไม่เรียบ อาจพบ necrotic หรือ dead bone เรียกว่า sequestrum อยู่ตรงกลางบริเวณที่ติดเชื้อ เห็นเป็นชิ้น dense bone ล้อมรอบด้วยขอบกระดูกที่สร้างขึ้นใหม่periosteal new bone เรียกว่า involucrum เป็นตัวเสริมให้ cortical bone หนาและแข็งแรงขึ้นแต่ถ้า infection ไม่รุนแรงมาก ภาพรังสีอาจจะพบแต่ bone destruction โดยไม่ปรากฎชิ้นกระดูก sequestrum หรือการสร้างกระดูกใหม่involucrum ก็เป็นได้นอกจากนี้ ในภาวะที่มี chronic infection ยังอาจพบมีทางทะลุเกิดขึ้นที่ involucrum เรียกว่าcloaca เป็น sinus tract ช่องทางให้หนองไหลออกไปอยู่ในเนื้อเยื่อและแตกทะลุออกมาที่ผิว
เพิ่มเติม: -ใน Chronic osteomyelitis จะมี 2 รูปแบบคือ inactive phase มี lesion อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือมี active phase โดยเกิดการติดเชื้อกลับเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่ จะพบ Bone destruction ร่วมกับ

http://med.mahidol.ac.th/files/file/0RP/MSK%20handout(RD).pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น