วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

544. Acute viral hepatitis profile

ถ้าสงสัย Acute viral hepatitis จะส่งตรวจ hepatitis profile ใดบ้าง ด้วยเหตุผลใด
ควรส่งตรวจ

ไวรัสตับอักเสบ A
-HAV IgM
ไวรัสตับอักเสบ B
-HBsAg
-HBc IgM
ไวรัสตับอักเสบ C
-Anti HCV (ซึ่งส่วนใหญ่เป็น HCV IgG )

จะเห็นว่าถ้าเป็นการตรวจ Antibody ให้เลือกเป็น IgM เพราะเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นในระยะแรกของการติดเชื้อ บ่งบอกภาวะการติดเชื้อเฉียบพลัน ยกเว้นไวรัสตับอักเสบ C  ซึ่ง Anti HCVส่วนใหญ่เป็นชนิด IgG ถ้าตรวจพบจะบ่งบอกถึงภาวะการติดเชื้อซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง (ซึ่งผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรัง)
ส่วนanti-HCV IgM เองก็ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อเฉียบพลัน เพราะพบทั้งในผู้ติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรังและอาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในระยะหลังที่เป็นเรื้อรังไปแล้วก็ได้ นี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ HCV IgM มาช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะตับอักเสบซีเฉียบพลัน

เพิ่มเติม: 60-80%ของผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบ C เฉียบพลันจะไม่มีอาการ

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_2_002c.asp?info_id=994
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index3.html

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2/6/53 02:22

  กรณีมี viral syndrome หรืออาการของ acute viral infection ชัดเจน น่าจะส่ง
  1 AntiHBc IG M ดูว่า เป๊น HBV?
  2 HBs Ag จะส่งหรือไม่ก็ได้ เพราะช่งแรกพบ negative 20 percent
  3 Anti HAV IG M R/O HAV
  ส่วน Hepatis C น้อยที่จะมาด้วย acute viral hepatitis

  ตอบลบ