วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

101. Necrotizing fasciitis

หญิง 53 ปี Underlying HT, AF ปวดบวมแดงขาขวามา 3 วัน Dx?, Mx?


Treatment •Aggressively treat the patient with suspected necrotizing fasciitis to reduce morbidity and mortality [overall morbidity and mortality is 70-80%]
•Early surgical consultation for aggressive debridement
•Streptococci are major pathogens, the drug of choice is penicillin G, with clindamycin as the alternative. To ensure adequate treatment, there must be coverage for aerobic and anaerobic bacteria. The anaerobic coverage can be provided by metronidazole or third-generation cephalosporins. Gentamicin, combined with clindamycin or chloramphenicol, has been proposed as a standard coverage. Ampicillin may be added to the basic regimen to treat enterococci if suspected by Gram stain

4 ความคิดเห็น:

 1. เอกภาพ13/10/52 16:49

  ขอประวัติเพิ่มได้ไหมครับ?
  แต่คิดว่านี่คือ hemorrhagic blebs คิดว่าเหมือน Necrotizing fasciitis จากเชื้อ Vibrio spp.

  ตอบลบ
 2. Bullous hemorrhagic cellulitis เป็น type หนึงของ NF
  type 1 (staph strep E coli vibrio) 1. เจาะน้ำไปย้อม เพาะเชื้อ 2.ถ้าไม่ได้มีบาดแผลก่อน ให้ยา ampi + clinda + genta or ceftri

  ตอบลบ
 3. strep spp infection and early NF

  treat : cef 3 plus clinda ( จะได้คลุม vibrio vulnificus ด้วยนะ )

  ตอบลบ
 4. เออเกือบลืม consult surgeon ด้วยมาช่วยกันดูนะ

  ตอบลบ