วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

104. Prominent left pulmonary artery

ชาย 30 ปีมาตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยดู CXR หน่อยครับ ว่าจุดที่ชี้ปกติหรือไม่ หรือเป็นอะไร
Enlargement of the pulmonary artery is fairly easy to recognize on the PA chest x-ray by a bulging along the left cardiac border just below the aortic arch . Pulmonary artery enlargement can be due to a number of causes, but probably the three most common are pulmonic stenosis (with poststenotic dilatation), pulmonary artery hypertension, and abnormalities in which increased flow through the pulmonary artery occurs, such as a patent ductus arteriosus or an atrial septal defect (ASD).
คนนี้ดู Prominent ไม่มาก ไม่มีอาการ ตรวจเจอจากการมาตรวจสุขภาพประจำปี ต้อง W/U ต่อ? ใครจะให้ความเห็นเพิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น