วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

88. Right bundle branch block

ชาย 37 ปี เจ็บแน่นอกซ้าย 2 ชม. [เป็น atypical chest pain] EKG ดังนี้ เป็น BBB ชนิดใด ด้วย criteria ใด


EKG ของผู้ป่วยมี criteria ดังที่วงไว้ จึงเข้าได้กลับ Incomplete right bundle branch block

Note: - RSR มีได้หลายรูปแบบ โดย R และ R' อาจจะสูงต่ำกว่ากันหรือใกล้เคียงกันก็ได้
- Slur S หมายถึง S ที่ไม่ผอมและแหลมตามปกติแต่จะดูกว้างมากขึ้น

1 ความคิดเห็น: