วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

136. Reactive (secondary) thrombocytosis

หญิง 54 ปี Underlying DM on NPH, Glibenclamide, ASA มา admit ด้วย infection Rt. foot ได้ทำ debridement แล้ว ยังมีไข้ต่ำ ๆ ผล CBC มี Platelet เพิ่มขึ้นมากดังนี้ คิดถึงอะไรได้บ้าง

Thrombocytosis คือการมี Platelet มากกว่าปกติ [ ปกติ 150,000 and 450,000 per mm³] หรือมากกว่าที่ 2.5th percentile, ถ้ามากกว่า 750,000 per mm³ ควรสงสัย และถ้ามากกว่า 1,000,000 per mm³ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาสาเหตุ
Secondary หรือ active thrombocytosis ไม่ต้องรักษา แต่ให้ตรวจหาสาเหตุและรักษาที่สาเหตุเป็นหลั

1 ความคิดเห็น:

  1. Reactive Thrombocytosis เจอได้บ่อยใน infection ไม่ค่อยเฉพาะเจาะจง เท่า thrombocytopenia ที่พอจะเดาเชื้อโรคได้

    ตอบลบ