วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

87. Tachycardia-bradycardia differential diagnosis

ชาย 19 ปี เจ็บหน้าอกแปล็บ ๆ เป็น ๆ หาย ๆ เดือนละหลาย ๆ ครั้ง ตรวจร่างกายปกติ CXR: WNL EKG เป็นอะไรครับอาจต้องนึกถึงดังนี้ แยกจากกันโดย

http://medresidents.stanford.edu/TeachingMaterials/EKGs%20and%20Arrhythmias/Arrythmias%20and%20EKGs%202.ppt

1 ความคิดเห็น: