วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

112. Hyponatremia/adrenal insufficiency

หญิง 73 ปี อ่อนเพลีย รับประทานได้น้อย 1 เดือน มีคลื่นใส้อาเจียนบางครั้ง ผล Lab มี hyponatremia แต่ไม่มียาใดที่รับประทานเป็นประจำที่จะเเป็นสาเหตุให้มี hyponatremia คิดถึงอะไรได้บ้าง
ผู้ป่วยมีประวัติหยุดยาแก้ปวดแก้ยอกที่รับประทานมาประจำหลังจากนั้นเริ่มมีอาการดังกล่าวจึงสงสัยภาวะ Adrenal insufficiency induce hyponatremia โดย Adrenal insufficiency ต้องแยกเป็น primary คือทีตัว adrenal gland เอง (Addison's disease) หรือ secondary pituitary lesion หรือ on steroid แล้ว withdraw ไป) สาเหตุการเกิด hyponatremia จะต่างกัน โดย primary adrenal insufficiency จะมีการขาดของ mineralocorticoid activity เกิด renal salt wasting ตามมา profile คือมี hypovolemia จากที่มี AVP สูงขึ้น lab จะคล้ายๆ กับการ on diuretic แต่ K จะสูง อีกกลุ่มคือsecondary จะมีการขาดของ glucocorticoid activity, AVP ก็สูงขึ้นเหมือนกัน แต่ volume status จะเป็น euvolemia ทำให้ต้องแยกชนิดของ adrenal insufficiency ด้วยเพราะกลไกการเกิดต่างกัน และคงต้องหาสาเหตุอื่นที่อาจทำให้มี Hyponatremia ด้วยนอกเหนือจากที่สงสัยดังกล่าว
กลไกของ Adrenal gland ในการควบคุม Na+, K+

1 ความคิดเห็น:

  1. คนแก่กินได้นัอย อาจเป็น CA มี SIADH หรือ จากกินได้น้อยเอง

    ตอบลบ