วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

70. Gynecomastia

ชาย 77 ปี หน้าอกโตมานานกว่า 2 ปี เป็นอะไรได้บ้าง


Gynecomastia: condition that results in excessive development of breast tissue in males

Estradiol กระตุ้นให้เต้านมโตขึ้น, การมี estradiol สูง ก็ยิ่งทำให้มีการแบ่งต้วของเนื้อเยื่อเต้านมมากขึ้น, การลดลงของ androgen และการเพิ่มขึ้นของ estrogen รวมทั้งการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของ estrogen precursors ไปสู่ estradiol ที่เนื้อเยื่อส่วนปลายจะทำให้เต้านมโตขึ้น

ส่วนในผู้ป่วยรายนี้เป็น Cirrhosis และรับประทานยา Spironolactone อยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุได้ [ดังนั้นการ approach จึงจบตั้งแต่ขั้นตอนการซักประวัติ ตรวจร่างกาย โดยไม่ต้องตรวจระดับฮอร์โมนต่อ]
ติดตามเนื้อหาและขยายภาพhttp://www.wrongdiagnosis.com/symptoms/male_breast_enlargement/book-causes-17a.htm

3 ความคิดเห็น:

 1. 1.Aging
  As men age, testosterone production can decrease. Breast growth occurs in over 25% of men over the age of 50.

  2.Drug Side Effects

  3.Hypogonadism
  Primary :Acquired
  (trauma, infection, torsion (twisted testicles), radiation,mumps, chemotherapy)
  Secondary :Pituitary Failure
  (Loss of blood supply, infection, tumor)

  4.Tumors
  Aromatase Producing
  Bronchogenic Carcinoma
  HCG (Human Chorionic Gonadotropin) Producing
  Prolactinoma Pituitary Tumors (Gynecomastia is rare but can occur.)
  Steroid Producing

  5.Systemic
  Cirrhosis
  (increased materials for peripheral tissue aromatase)
  Kidney Failure
  (when testicles fail)
  Thyrotoxicosis
  (estrogen and testosterone binding changed)

  6. Miscellaneous
  Alcoholism
  Obesity
  Psychological Stress
  Spinal Cord Injury
  Refeeding after Malnutrition
  Idiopathic (unknown cause)

  from http://www.plasticsurgery4u.com/procedure_folder/male_breast/causes_of_gynecomastia.html

  ตอบลบ
 2. นมโตจาก Estrogen เพิ่มหรือ testosterone น้อย คนนีคิดถึง estrogen ที่สูงขึ้น น่าจะเป็นการ 1.ทำลายโดยตับลดลง จากโรคตับ 2.มีการสร้างมากขึ้น(CA lung?)3. side effect จากยาเช่น aldactone

  ตอบลบ
 3. Gynecomastia or man boobs is abnormal enlargement of the breast of men. Normally this occurs during puberty stage because there is hormonal imbalance during this time. When men reach adulthood, this unilateral gynecomastia disappears.

  ตอบลบ