วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

115. Cause of low voltage in EKG

ชาย 75 ปี เหนื่อย หอบบวม 1 สัปดาห์ EKG เป็นอย่างนี้ DDx อะไรบ้างLow voltage EKG
= average voltage in limb leads below 5 mm, Chest lead below 10 mm.
DDX causes of low voltage
1. diffuse coronary disease
2. heart failure
3. pericardial effusion(triads:low voltage,ST elevation,electrical alternans=alternating amplitudes of QRS)
4. acute pericarditis
5. chronic constrictive pericarditis(low voltage and inverted T)
6. myxedema
7. primary amyloidosis
8. myocarditis
9. emphysema,generalized edema,obesity

2 ความคิดเห็น:

  1. Clinical setting = male(Risk smoke > IHD) + dyspnea (heart, lung ,metabolic) + Gen edema (Heart >> lung) + EKG (AF + poor R) คิดถึง COPD + Corpulmonale + Rt side heart failure

    ตอบลบ