วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

133. Secondary amenorrhea

หญิง 32 ปี มีบุตรแล้ว 1 คน ขาดประจำเดือน 2 ปี เคยลองหยุดรับประทานยาคุม 3 เดือน ประจำเดือนก็ยังไม่มา, PE + PV: WNL, Prolactin 5.07 [Normal 3.4 - 24.1ng/ml] ใครจะช่วย approach ครับ
ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับ : ถ้า Approach ตามแนวทางนี้จะพบว่า normal prolactin แต่ยังไม่ได้เจาะ TSH [ By clinical ไม่พบ clinical of thyroid disease] แต่คงต้องเจาะเพราะการดู by clinical จะหยาบเกินไปและเพื่อ R/O subclinical และสมมติถ้า TSH ปกติ ขั้นต่อไปคือการทำ Progestogen challenge test โดยสามารถเลือกวิธีการดังในตาราง 3 [หมายเลขตารางมาจากใน web เดิม ไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวจะงง ] แล้ว approach ไปเรื่อย ๆ โดยอาจต้องใช้ข้อมูลจากตาราง 4 มาประกอบ Case นี้ได้ผลอย่างไรแล้วจะ Progress บอกอีกครั้งครับ


ใน American Family Physician เขียนไว้ได้ดี ลองติดตาม ไว้เป็น reference ก็ได้ครับhttp://www.aafp.org/afp/20060415/1374.html

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26/10/52 22:46

  1.ovary cause : premature ovarian failure
  2.pituitary cause: sheehan,tumor,infiltrative disease
  3.funtional cause : stress, drug ,thyroid disease,liver disease

  work up : estradiol, FSH ,LH ,TSH ,LFT

  ตอบลบ
 2. เวลา approach amenorrhea ให้แยกว่าเป็น primary หรือ secondary ถ้า primary ให้ดูว่า เป็นสาวหรือไม่เป็นสาว สำหรับ secondary ให้ดูว่า เหมือนผูชายหรือไม่ เดาว่าคนนี้คงไม่เหมือนผู้ชาย ก็จะอยู่ในกลุ่ม hormone ผิดปกติ เช่น preg, pituitary, post pill คนนี้คิดถึง post pill amenorrhea ใช้เวลา 3-6 เดือน confirm dx by low FSH, LH, Estrogen level

  ตอบลบ