วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

139. Weil’s syndrome/Leptospirosis

ชาย 38 ปี อาชีทำนา ไข้สูง 5 วัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย PE: high grade fever, Icteric sclera, H+L:WNL: Abd: mild tender RUQ, No eschar ผล Lab มีดังนี้ คิดถึงอะไรได้บ้าง จะรักษาอย่างไร
-จากประวัติและ clinical คิดถึง Weil’s syndrome จาก leptospirosis มากที่สุด โดยพบได้ 5-10% ของผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็น severe form ของ leptospirosis ที่ involve liver โดยจะทำให้มี liver และ renal failureมี bleeding disorder, alterations in consciousness ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจาก Acute renal failure และหรือ Pulmonary hemorrhage
-Differential diagnosis of Weil's syndrome ที่พบบ่อยในบ้านเราได้แก่ Richettia infection, malaria, typhoid fever, septicaemia, toxic shock syndrome
-ส่วน Lepto titer : ผลการตรวจเบื้องต้นโดยวิธี Immumochromatography ส่วนใหญ่พบ Negative ร้อยละ 75 แต่การศึกษานี้มี case ที่อยู่ในการศึกษาเพียง 4 case และ negative 3 case [จากการวิจัยใน link ด้านล่าง ] ดังนั้นการวินิจฉัยคงต้องดู clinical setting เป็นหลัก แล้วให้การรักษาเลย เพราะถ้าอาการรุนแรงแล้วจะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะถ้าอาการรุนแรงควร admission และให้เป็น antibiotic IV form ซึ่งกลุ่ม penicillin เป็น drug of choice

http://74.125.153.132/search?q=cache:VnmW4yJYydIJ:www.phraehospital.go.th/~epidem/fileupload2/page/open.php%3Fnow_dir%3D%26now_file%3DReview%2520Dead%2520case%2520Leptospirosis%2520in%2520Phrae%2520Hospital%25202549.doc+Review+Dead+case+Leptospirosis+in+PhraeHospital,+2006.&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น